marzo 08, 2015

Col·laboració amb el Projecte ARQ del Consorci de Salut i Social de Catalunya


Aquest 4 de març de 2015, CSC ha donat el tret de sortida al seu Projecte de xarxa d’hospitals associats per a l’Anàlisi del Rendiment i la Qualitat (Projecte ARQ), amb la primera reunió adreçada als hospitals participants. Han assistit representants directius, de sistemes d’informació i de documentació, de 14 institucions sanitàries associades, tot i que inicialment hi participaran 18 organitzacions.

L’objectiu general del Projecte ARQ és superar la limitació actual de les fonts d’informació pública, creant una xarxa d’hospitals associats a on els professionals de la gestió puguin compartir quelcom més que dades i resultats: comparteixen anàlisis homogènies i metodologies transparents, i s’identifiquen i s’expliquen els casos amb millors resultats, de manera que individualment podran sorgir idees d’accions de millora local a partir del coneixement de com s’organitza el benchmark.Els valors que aporta el Projecte ARQ de CSC son:
- La participació, amb una xarxa d’hospitals associats que intercanvien detalls de la seva organització per contextualitzar els seus resultats.
- La transparència en les metodologies aplicades, inicialment les que publica el CatSalut.
- L’accés a una norma de comparació recent i representativa del SISCAT.
- La capacitat per liderar projectes de recerca en serveis a partir de disposar de les dades agregades dels hospitals associats participants.

El contingut de la sessió, de 3 hores de durada, es va centrar en explicar l’objectiu del Projecte per part de CSC, l’acord de col·laboració amb el servei Benchmarking Sanitari 3.0©, i en mostrar exemples de les preguntes pràctiques que es poden respondre, a partir de les anàlisis de les dades del CMBD dels hospitals que ja tenen carregada la seva informació a la Plataforma web de BI QlikView®.Ara l’objectiu operatiu prioritari és consolidar un volum d’informació representativa dels hospitals concertats del SISCAT, i posar les bases per anar ampliant les anàlisis amb la combinació progressiva d’altres CMBD: Urgències, CCEE, AP, SS, SM, etc. D’aquesta manera, l’objectiu a mig i llarg termini es poder integrar de manera transversal la trajectòria dels pacients dins el territori.

L’objectiu operatiu secundari és treballar una proposta pel seguiment sistemàtic, mitjançant la Plataforma web de BI, dels resultats lligats a objectius de la part variable del Contracte amb el CatSalut, i dels indicadors que puguin afectar la contractació o la facturació de serveis en cada hospital.

El Projecte ARQ també podrà avançar en paral·lel a l’ampliació prevista en altres àmbits d’anàlisi hospitalària dins Benchmarking Sanitari 3.0©, com ara la farmàcia, la gestió del bloc quirúrgic, el SDPI, el laboratori, o la informació comparativa de costes per processos. Aquestes àrees d’estudi es prioritzaran d’acord amb les necessitats expressades pels participants a les xarxes de benchmarking.

L’adscripció a les xarxes de benchmarking, tant la de BS3 com la del Projecte ARQ de CSC, és gratuïta.

Entrada posterior relacionada:
Informe benchmarks 2014