mayo 05, 2013

Objectius del blog

Començo a escriure aquestes línies sense tenir una idea gaire ben definida sobre el que esdevindrà aquest blog. Seria avançar esdeveniments. La intenció general és difondre resultats d'anàlisis i conclusions d’estudis originals, fets en l'àmbit de la gestió sanitària, i a partir d'aquí generar complicitats entre els participants.

Tot comença amb una idea conceptualment molt simple: professionals implicats en la gestió sanitària que comparteixen informació per fer un benchmarking col•laboratiu d’allò que els interessa en aquest àmbit. 

Així doncs, aquest blog té la vocació de ser una font d'informació contrastada i útil per a les organitzacions sanitàries d'aquest país, a on es puguin compartir experiències d'èxit en gestió clínica i sanitària.

D'aquesta idea bàsica és d'on neix posteriorment la necessitat de crear una plataforma web amb la qual, els proveïdors de salut de Catalunya participants, podran analitzar comparativament resultats ajustats d’indicadors, calculats amb les dades rutinàriament disponibles, identificar les millors pràctiques, i transferir el coneixement per a la seva aplicació.