febrero 09, 2014

Associació entre complicacions i estada mitjana hospitalària

En aquesta entrada del blog es fa una primera anàlisi de la relació entre les complicacions intrahospitalàries i l'estada mitjana de les altes d'hospitals d'aguts.

Es disposa d’informació de 26.039 altes d’hospitalització convencional del primer trimestre de 2013, extreta dels CMBD de 9 hospitals participants a l'estudi. S'estimen les estades mitjanes (EM) per GRD, diferenciant episodis amb i sense complicació intrahospitalària, utilitzant les definicions i els codis publicats pel CatSalut en el MSIQ.

Es desestimen els GRD amb menys de 10 episodis o si només tenen 1 cas amb complicació identificada. D’aquesta manera hi ha 44 GRD seleccionats que acumulen 5.891 altes (22,6%), distribuïts segons la relació entre les dues variables d’estudi:

En 8 GRD, que sumen 373 altes (6,3%), l’associació entre EM i complicacions és inversa, és a dir, que contràriament a l’esperat, els pacients amb alguna de les complicacions analitzades tenen una EM inferior als que no en tenen.
En aquests GRD el volum de casos és massa petit com per extreure cap conclusió concloent. Destaca el GRD 881 “Diagnòstic del sistema respiratori amb ventilació mecànica >96 hores”, amb una EM de 11,7 dies pels 4 casos amb alguna complicació, i amb una EM de 16,9 dies pels 18 casos sense cap complicació intrahospitalària de les seleccionades.

En 36 GRD, amb 5.518 altes (93,7%), l’EM observada és superior en els pacients que tenen alguna de les complicacions analitzades. Destaca el GRD 541 “pneumònia simple i altres trastorns respiratoris excepte bronquitis o asma, amb complicació major”, amb una EM de 14,4 dies pels 38 casos amb alguna complicació, i amb una EM de 8,3 dies pels 1.689 casos sense cap complicació intrahospitalària de les seleccionades.


S'analitza gràficament la variabilitat de l’associació per processos:
 


Sense obviar que disminuir les complicacions és una prioritat pel que fa la qualitat assistencial, una primera conclusió que es pot extreure és que, identificar els processos en els que l’ocurrència de certes complicacions penalitza molt l’estada, pot ser molt útil per prioritzar accions de millora.

És una primera aproximació, la immersió en certs detalls està oberta als suggeriments dels lectors ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor identificate cuando hagas un comentario, gracias!